The Official Website of | FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS

VISI & MISI

VISI


"Menjadi Peneraju dalam Bidang Pengurusan Teknologi, Perniagaan dan Teknousahawan di dalam dan di luar negara"
 

MISI


"Melahirkan Pengamal Pengurusan Teknologi, Perniagaan Dan Teknousahawan Yang Kompeten Dan Berpegang Kepada Paradigm Tauhid".
 
 

Copyright 2021, Faculty of Technology Management and Business, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia